Příběh férových voleb v Česku

Financování politických stran je řešeno v zákoně o sdružování v politických stranách a politických hnutích, který byl už mnohokrát novelizován. Zásadní změnu z roku 1994 změkčil Ústavní soud, který zrušil původní návrh na kontrolu ze strany NKÚ a namísto úplného zákazu podnikání stran umožnil podnikání v určitých segmentech ekonomiky.

Rok 2001 přinesl přísnější pravidla pro výroční zprávy politických stran a také pro přijímání darů, které strany musejí i přesněji vykazovat.

V roce 2004 parlament přijal několik technických změn, které se týkaly zejména zpřísnění povinnosti vykazovat dary.

První, nečekaně kvalitní návrh nového zákona o veřejném dohledu nad hospodařením politických stran a politických hnutí, který zřizoval nový, nezávislý úřad, neprošel v roce 2013 vládou.

Druhý návrh v dubnu 2013 posílá vláda do sněmovny, ten prochází prvním čtením. Zákon byl však okleštěn na pouhé minimum, které ani nenaplňovalo požadavky GRECO (Skupina států proti korupci Rady Evropy). Vicepremiérka Karolína Peake plánovala větší změny. Pak ale padla vláda a s ní i celý zákon.

Skupina států proti korupci Rady Evropy vydala v roce 2015 další negativní hodnocení České republiky v oblasti financování politických stran. Stejně jako Rekonstrukce státu kritizuje průtahy a nulový progres v přijímání změn a podporuje zřízení nezávislé kontroly.

Třináct měsíců od podání nového návrhu zákona ministerstvem vnitra vláda schvaluje v srpnu 2015 návrh obsahující zvýšení transparentnosti financování politických stran a zavedení nezávislé kontroly prostřednictvím změny dvou zákonů. Návrh ovšem ponechává řadu nedořešených otázek zejména ohledně kontroly obchodních společností napojených na politické strany, fungování politických institutů či zapojení tzv. “třetích osob” do volební kampaně.

Zástupci organizací sdružených v Rekonstrukci státu dělají, co se dá, aby oba novelizované zákony vyšly z parlamentu v co nejsilnější podobě. Jsme v pravidelném kontaktu s poslanci. Před každým jednáním výboru jim zasíláme stanoviska k návrhům zákonů, upozorňujeme na díry, díky nimž by mohlo být transparentní financování obcházeno. Poslance kontaktují ambasadoři Rekonstrukce státu i veřejnost skrze stránku www.minutademokracie.cz

Sněmovna ve třetím čtení schválila vládní návrh. Zůstaly: kontrola financování stran a kampaní nezávislým úřadem, povinnost strany zřídit transparentní účty, limity na dary i výdaje na kampaň. Neprošly: limity pro dary i na politické instituty stran, dohled úřadu i na stranické firmy. Za porušení pravidel navíc zůstaly velmi nízké sankce.

Senátoři v srpnu 2016 schválili novelu prvního z dotčených zákonů, zákona o sdružování v politických stranách. Strany díky němu tak budou muset povinně vést transparentní účty, jejich hospodaření bude kontrolovat nově zřízený nezávislý úřad, zákon zavádí i limity pro výše daru od jednoho dárce. Druhý předpis, novelu volebních zákonů senátoři doplnili o upřesňující pozměňující návrh a poslali ji zpět do sněmovny.

Zákon o sdružování politických stran putuje k prezidentovi na podpis a pak do sbírky zákonů. Novela volebních zákonů ji následuje s několikaměsíčním zpožděním - sněmovna musela ještě přijmout senátní vylepšováky. Oba zákony vstupují v platnost.

Prezident republiky na přelomu roku jmenoval předsedu nově vzniklého úřadu, a to bývalého náměstka šéfa Státního pozemkového úřadu Vojtěcha Weise. Úřad získává i další členy a pouští se do práce. Má na starost kontrolu financování politických stran, což dosud náleželo sněmovnímu kontrolnímu výboru, i dodržování přijatých finančních limitů.

Nyní je to hlavně na vás.

Změna legislativy a vytvoření nového úřadu, který bude financování politických stran a hnutí kontrolovat, je nesmírně důležité. Samo o sobě to však nestačí. Úřad má v současné době jen několik zaměstnanců, kteří vše uhlídat nestihnou. V tuto chvíli je na voličích, aby sledovali dodržování zákonů a na případné pochybení úřad upozornili. Vy jste hlídači demokracie. My vám s tím pomůžeme.